Zastanów się czy warto!

Przeciwnością wolności jest zniewolenie. Zniewolić może wszystko, co odciąga nas od prawdy o sobie i stawiania czoła trudnościom.