Cyberprzemoc

Jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Polega m.in. na publikowaniu zdjęć lub materiałów wideo bez zgody osoby, która się na nich znajduje, na zastraszaniu, poniżaniu w sieci, stosowaniu gróźb. Występuje we wszystkich społeczeństwach i grupach wiekowych, a anonimowość zachęca sprawców do działania.

 

 

Art.190a Kodeksu karnego. „§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Jeśli jesteś

 

Świadkiem

 • nie przesyłaj dalej obrażających, ośmieszających kogoś treści
 • jeżeli krzywdzona osoba nie zwróciła się do nikogo z prośbą o pomoc, Ty zrób to w jej imieniu
 • porozmawiaj z przyjaciółmi, znajomymi. Poproś, by nie przesyłali między sobą obraźliwych treści i przy osobie pokrzywdzonej nie rozmawiali o tym, co widzieli w sieci
 • staraj się wspierać ofiarę. Niech zobaczy, że ma wsparcie Twoje lub grupy

Ofiarą

 • nie wstydź się
 • powiedz o tym zaufanej osobie, najlepiej dorosłej
 • zachowaj wszystkie dowody świadczące o cyberprzemocy – zrób zrzuty ekranu z wszystkich źródeł, np. smsy, czaty, media społecznościowe etc. Pierwszą rzeczą, którą robi winowajca to zacieranie śladów
 • jeśli to możliwe ustal, kto jest sprawcą
 • podejmij działania – zgłoś cyberprzemoc na dyzurnet@dyzurnet.pl lub telefonicznie 800 12 12 12 i 116 111
 • możesz powiadomić szkołę

 

 

 

Jak nie zostać Sprawcą

 

Podejmowanie działań krzywdzących inne osoby w internecie w sposób niezamierzony jest powszechne wśród młodych ludzi.

 

 1. zanim roześlesz lub opublikujesz coś w internecie jako żart, zastanów się, czy osoby, których to dotyczy, będą mieć taki sam odbiór. Masz wątpliwości? Zapytaj o zdanie koleżankę lub kolegę. 
 2. uważaj na sytuacje, kiedy komunikując się przez internet doświadczasz silnych emocji, jak zdenerwowanie. W takich sytuacjach działamy zwykle impulsywnie i możemy opublikować coś, czego później będziemy żałować. Spróbuj ochłonąć lub zajmij się czymś innym. 
 3. Powstrzymaj osobę, która działa pod wpływem impulsu i chce wyrządzić komus krzywdę, publikując nieodpowiednie treści.  
 4. jeśli zdarzy się, że zrobiłeś coś przykrego – przeproś i usuń opublikowane treści. Dla kogoś, komu zrobiliśmy krzywdę bardzo ważne jest, że nie zrobiliśmy tego celowo i żałujemy

 

Źródło: http://numanuma.pl/6-agresja-w-sieci.html