O projekcie

Każdy młody człowiek musi skonfrontować się z tym, co wyniósł z domu i postawami swoich rówieśników. Brak zrozumienia na linii nastolatek – rodzic wydaje się być czymś oczywistym i „naturalnym”. Burzycie dotychczasowe wzorce, żeby zbudować własne, przez Was. Ale jest coś, co łączy wszystkich – poszukujemy relacji i akceptacji. To naturalna potrzeba każdego człowieka. Niekiedy szukamy jej za wszelką cenę, co niekiedy sprawia, że zrobisz coś, czego tak naprawdę nie chcesz, z czego trudno będzie się wycofać. Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi może być jednorazowym wybrykiem, albo przerodzić się w uzależnienie. Sięgając po nie, bądź świadom, że może kosztować Ciebie życie.

 

Przeciwnością wolności jest zniewolenie. Zniewolić może wszystko, co odciąga nas od prawdy o sobie i stawiania czoła trudnościom. Uzależnienie od elektroniki – Internetu, tytoniu, alkoholu, narkotyków, psychotropów, a nawet pracy. Ucieczka w narkotyki, świat Internetu to przede wszystkim brak więzi i komunikacji.

 

„Pierwszy kontakt ze środkami psychoaktywnymi nigdy nie zapowiada katastrofy. Przeciwnie, narkotyk początkowo spełnia pokładane w nim nadzieje. Alkohol przynosi ulgę a papieros pomaga się skupić. Amfetamina lub kokaina sprawiają, że całą noc można pracować, nie odczuwając zmęczenia. Ale już nawet ta pierwsza próba kontaktu pozostawia ślad w układzie nerwowym” (Przewłocki, 2007, s. 47).

 

Zażyj wolności! Co to znaczy? Sprawdzaj, poszukuj, rozglądaj się, analizuj, wyrabiaj własną opinię, szanuj, idź pod prąd i zawracaj z drogi, która nie jest Twoja, tylko tanim kopiowaniem. Odnajdź pasję, wyznacz cel i miej odwagę zachwycić się sobą.