Projekt, z którym powinien zapoznać się każdy nauczyciel

Brak zrozumienia, pragnienie akceptacji grupy rówieśniczej za wszelką cenę prowadzić może do eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, a w konsekwencji do nadużyć i uzależnień.