Znajdź pomoc

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

 

ul. Zakopiańska 37

Tel. 58 301 51 32

Przejdź do strony

 

Terapia dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, z syndromem DDA, doświadczających przemocy

 

Miejska Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

 

ul. Oliwska 62

Tel. 58 342 33 65,

Tel. 530 057 519

Przejdź do strony

 

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość / hazardu i innych zachowań / DDA / doświadczających przemocy i stosującym przemoc/ Pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

 

NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 

ul. Gospody 19 ab

Tel. 58 728 34 72

Przejdź do strony

 

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, osób z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, zakupy, seks, telefon) oraz ich bliskich – osób współuzależnionych, doświadczających przemocy, DDA.

 

Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia REMED+LECTUS Sp. z o.o.

 

ul. Wałowa 27

Tel. 58 301 78 35

Przejdź do strony

 

Pomoc osobom uzależnionym, ich rodzinom i bliskim, osobom współuzależnionym

Poradnia Leczenia Uzależnień – NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego WRZESZCZ

 

ul. Wajdeloty 28

Tel. 58 746 35 36,

Tel. 607 509 076

Przejdź do strony

 

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, współuzależnionych oraz dla osób z podwójną diagnozą, a także DDA.

 

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku

 

ul. Srebrniki 9

Tel. 58 302 04 42,

Tel. 58 302 63 89

Przejdź do strony

 

Poradnictwo, konsultacje (psychiatryczne, prawne), terapia indywidualna i grupowa (m.in. grupa wsparcia dla rodziców, grupy psychoedukacyjne, terapeutyczne), treningi rozwoju osobistego, postterapia, redukcja szkód, telefon zaufania.

 

Rodzinna Poradnia MONAR

 

ul. Agrarna 2

Tel. 505 607 440

Przejdź do strony

 

Pomoc w sytuacjach uzależnienia od substancji chemicznych, uzależnieniach pozachemiczncyh (hazard, komputer), zaburzeniach jedzenia, zaburzeniach osobowości.

 

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku

 

ul. Agrarna 2

Tel. 58 349 46 90,

Tel. 508 367 387

Przejdź do strony

 

Stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia (także z podwójną diagnozą). Praca metodą społeczności terapeutycznej, terapia indywidualna i grupowa

 

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO w Sopocie

 

Al. Niepodległości 817a

Tel. 58 550 26 69,

Tel. 505 165 924

Przejdź do strony

 

Poradnia uzależnień (substancje odurzające, hazard i inne uzależnienia), ośrodek stacjonarny dla młodzieży uzależnionej od substancji odurzających w wieku 13-18 lat

 

 Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Glanik” – TPŚ „Mrowisko”

ul.Waryńskiego 45

Tel. 500 346 680

Przejdź do strony

 

Zajęcia socjoterapeutyczne, pomoc w nauce, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia kulinarne, sportowe dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 6-11 i 12-18 lat

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Reduta” – TPŚ „Mrowisko”

 

ul. Reduta Wyskok 9

Tel. 500 476 818

Przejdź do strony

 

Klub dla młodzieży w wieku 12-18 lat a w nim: zajęcia muzyczne, taneczne, sportowe, spotkania grupowe- socjoterapia, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, wspólne wyjścia i wyjazdy, zajęcia turystyczne

 

Stowarzyszenie Abstynenta

 

ul. Trakt Św. Wojciecha 22

tel. 513 164 335

Przejdź do strony

 

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla osób doświadczających przemocy

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

 

Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1, III piętro, biuro 3.19

tel: 733 522 773

Przejdź do strony

 

Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, Program Wzmacniania Rodziny dla Rodziców i Nastolatków

 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

 

ul. Racławicka 17

Tel. 58 347 89 30

Przejdź do strony

 

Oferta pomocowa dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin, jeśli dotyka ich problem alkoholowy bądź zagrożenie zaistnieniem tego problemu. Konsultacje, diagnoza, terapia, terapia par, program „Szkoła dla Rodziców”

 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

 

Ul. Dyrekcyjna 5

Tel. 58 320 44 04,

Tel. 669 979 208,

Tel. 58 320 02 56

Przejdź do strony

 

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Miasta Gdańska, konsultacje wychowawcze dla rodziców, opiekunów, wychowawców, pedagogów, NETporadnia (netporadnia@gcpu.pl ), program „Szkoła dla Rodziców”, program „Fred Goes Net”

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

ul. Dyrekcyjna 5, poziom -1

Tel. 58 306 46 65

Przejdź do strony

 

Poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego, porady prawne