Co w projekcie

 

Zażyj wolności, czyli co? O bycie sobą! Można by powiedzieć jednym zdaniem. Czy to jednak wystarczy? Przeciwnością wolności jest zniewolenie. Uzależnienie od elektroniki – Internetu, tytoniu, alkoholu, narkotyków, psychotropów, a nawet pracy. Zniewolić może wszystko, co odciąga nas od prawdy o sobie. Co sprawia, że zakładamy maski? Poszukujemy akceptacji. Za wszelką cenę, a ta niekiedy jest wysoka.


Ambasadorem projektu „Zażyj wolności” jest Jurek Górski. Jako młody chłopak ćpał. W tym okresie stracił wielu przyjaciół, którzy umarli. On zapragnął być wolny. Po 14 latach życia w piekle, codziennej walki o działkę, dawkę narkotyku, który zagłuszał ból, trafił do ośrodka Marka Kotańskiego. W „Monarze” rozpoczął ciężką walkę o życie. WIĘCEJ O JEGO WALCE I O NIM SAMYM ZNAJDZIECIE TUTAJ.

 

W ramach projektu „Zażyj wolności” młodzież, rodzice oraz nauczyciele zostali zaproszeni na film „Najlepszy”, który opowiada historię Górskiego. Po obejrzeniu obrazu w reżyserii Łukasza Palkowskiego była okazja do rozmowy z Jurkiem. Zaplanowane zostały dwa spotkania: 23.11 oraz 14.12 w gdańskim Multikinie.

 

W szkołach odbywają się spotkania z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Tematem rozmów z edukatorami są uzależnienia, cyberprzemoc czy manipulacja, której jesteśmy poddawani każdego dnia. Jednak to, co wydaje się najważniejsze i na co ma zwrócić uwagę projekt „Zażyj wolności” to komunikacja. A raczej jej brak. Ucieczka w narkotyki, alkohol, świat Internetu to przede wszystkim brak więzi. „To nie media cyfrowe niszczą więzi, to więzi, które są zniszczone bądź nadwątlone sprawiają, że powstaje przestrzeń na obce bycie dziecku on-line” – twierdzi dr Maciej Dębski, socjolog, specjalista w zakresie problemów społecznych, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Dlatego uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że uzależnienia, od czegokolwiek to już czubek góry lodowej, a wszystko zaczyna się od relacji. W tym przypadku ich braku. Warto to zmieniać każdego dnia.

 

Spotkania w formie warsztatów

Młodzież, rodzice i nauczyciele.  O tym samym, ale osobno! Dlatego musi być inaczej. W ramach projektu przeprowadzane są warsztaty, w których główny nacisk położony jest na komunikację.

Więcej

Brak zrozumienia, pragnienie akceptacji grupy rówieśniczej za wszelką cenę prowadzić może do eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, a w konsekwencji do nadużyć i uzależnień.

 

Każde zachowanie coś komunikuje, nawet w relacjach pozornego milczenia − dochodzi do komunikacji. Dlatego ważne jest rozwijanie różnych umiejętności życiowych, prospołecznych, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia, emocjami.

 

Bardzo często problem uzależnienia to wierzchołek góry lodowej i efekt braku właściwego porozumiewania się, niezrozumienia, ignorancji wzajemnych potrzeb członków rodziny. Dlatego potrzeba zmian na poziomie relacji i komunikacji.

 

Twój mózg pod wpływem – Mobilna Galeria Uzależnień

Żyjemy szybko i cenimy efektywne działania. Problemy też chcemy tak rozwiązywać. Doznanie chwilowej ulgi dzięki środkom psychoaktywnym jest często mylone z rozwiązaniem problemu.

Więcej

Ale narkotyki i alkohol to szybka droga do kolejnych problemów.

 


Galeria mobilna to multimedialna prezentacja wyświetlana na szkolnych korytarzach, która prezentuje spoty z kampanii międzynarodowych oraz ogólnopolskich nt. działania środków psychoaktywnych. Filmy obrazują zachowania młodych ludzi po zażyciu tych substancji i bez koloryzowania pokazują skutki, także cyberprzemocy.

 

Jak pomóc? Czyli mobilny punkt konsultacyjny


Jesteś rodzicem? Nastolatkiem? Może niepokoisz się zachowaniem kolegi/koleżanki i nie wiesz, jak pomóc? Bez względu na to, ile mamy lat, nie jesteśmy wolni od problemów.

Więcej

W czasie trwania projektu w gdańskich szkołach, przy każdej z nich stacjonuje specjalny bus, gdzie dyżuruje wykwalifikowana osoba. Na miejscu można zasięgnąć informacji, gdzie szukać pomocy. Na miejscu można otrzymać pomocne materiały informacyjne. Nie bój się, pytaj!

Potrzebujesz konkretniejszej pomocy, znajdziesz ją także w zakładce ZNAJDŹ POMOC

 

Niezwykłe spotkanie z wyjątkowym człowiekiem

Jerzy Górski, triathlonista i mistrz świata w Double Ironman. Przepłynął 7, przejechał 360 i przebiegł 84 kilometry. Jako młody chłopak WYGRAŁ wyścig O samego SIEBIE. Był narkomanem przez 14 lat.

 

Więcej

W ramach projektu „Zażyj wolności” młodzież, rodzice oraz nauczyciele zostali zaproszeni na film „Najlepszy”, który opowiada historię Górskiego. Po obejrzeniu obrazu w reżyserii Łukasza Palkowskiego była okazja do rozmowy z Jurkiem. Zaplanowane zostały dwa spotkania: 23.11 oraz 14.12 w gdańskim Multikinie.

 

Wstęp na film oraz spotkanie darmowe po rejestracji na stronie www

 

Dlaczego mnie nie słyszysz? – Konkurs

Celem konkursu jest przygotowanie kampanii społecznej przez młodzież skierowanej do rodziców. Hasło: DLACZEGO TAK TRUDNO BYĆ RODZICEM NASTOLATKA? Lub DLACZEGO MNIE NIE SŁYSZYSZ? Prace powinny poruszać zagadnienia dotyczące braku relacji, akceptacji, komunikacji co może prowadzić do eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, nadużyć, a także uzależnień, w tym cyberprzemocy. Forma: działanie ambientowe, działania w social mediach, formy plastyczne, teatralne oraz inne środki wyrazu, które nie naruszają dobrych obyczajów.

Więcej