Projekt profilaktyki uzależnień

Młodzież, rodzice i nauczyciele.  O tym samym, ale osobno! Dlatego musi być inaczej. W ramach projektu przeprowadzane są warsztaty, w których główny nacisk położony jest na komunikację.