Znajdź pomoc

W Gdańsku system pomocy osobom, które mają problem z substancjami psychoaktywnymi jest specjalistyczny i kompleksowy. – jeżeli coś się zdarzy i czujemy, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z tą sytuacją, WARTO szukać i skorzystać z pomocy specjalistów.

 

Narkotyki, NSP „dopalacze”

 

 

 

 

 

 

 • 800 060 800 – całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego – NSP

Alkohol, zaburzenia psychiczne

 

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5,
  tel. 58 306 46 65

 

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia,
  wotu.pl,
  Gdańsk, ul. Zakopiańska 37,
  tel. 58 301 51 32

 

 

 

 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
  ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk,
  tel. 58 320-44-04.

 

 

 

Znajdź więcej placówek; www.gcpu.pl, www.wsparciewgdansku.pl, www.kbpn.gov.pl

 

PRZYDATNE STRONY:

 

www.uzaleznieniabehawioralne.pl

www.narkomania.org.pl

www.narkotyki.pl/

www.dopalaczeinfo.pl

www.niebotak.pl